Default Header Image

Publicații Internațională Catedra de pneumoftiziologie

Ghiduri:

 1. IAVORSCHI, C.; Ustian, A.; Vilc, V.; Kulciţkaia, S.; Zbanţ, A.; Ulrichs, T.; Crudu, V. “Ftiziologie”. Ghid. Chişinău. 2011 (100 p.).
 2. Aurelia Ustian, Valentina Vilc, Stela Kulciţkaia, Valeriu Crudu, Alexandru Zbanţ. “Ftiziopneumologie”. Ghid. Chişinău. 2008 (pag. 115) .

Recomandări metodico-didactice:

 1. Iavorschii Constantin, Kulciţkaia Stela. „Complicaţiile imunizării cu vaccinul BCG la copii”,  (Recomandare metodică), Chişinău 2010, 28 pag.
 2. Iavorschii Constantin. „Profilaxia Tuberculozei”, (Recomandări metodice), Chişinău 2008. 15 pag.

Articole din reviste editate în străinătate:

1. ЯВОРСКИ, К. Лимфаденопатии  у детей: современные аспекты клиники и диагностики. Туберкулёз и болезни лёгких. 2011, №4. 58 – 59.

Articole din reviste naţionale:

 1. LESNIC, E. – Factorii de risc socioeconomici ai eşecului tratamentului tuberculozei pulmonare şi rolul asistenţei medicale primare în depistarea lor. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, 4(32), ISSN 1857-0011
 2. БОЛОТНИКОВА, В.; ЯВОРСКИЙ, К. – Туберкулез у детей первого года жизни: вопросы патогенеза, диагностики и особенносей течения. Buletin de perinatologie. 2012, 1(53), 33-36.
 3. IAVORSCHI, C. – Pericolul epidemiologic al bolnavilor cu forme cronice de tuberculoză pulmonară. Sănătate publică, economie şi management în medicină. 2011, 23-33. ISSN 1529-8687.
 4. IAVORSCHI, C.; KULCIŢKAIA, S.; VILC, V.; ALEXANDRU, S.; PISARENCO, N.; CEBOTARI, V.; LĂSAC, O. – Particularităţile tuberculozei pulmonare cu procese extinse la adolescenţi.  Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale.  2011, 4(32), 52-57. ISSN 1857-0011.
 5. IAVORSCHI, C.; CALANCEA, V. – Particularităţile psihonevrotice ale pacienţilor cu tuberculoză. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2011, 4(32), 218-222. ISSN 1857-0011.
 6. KULCIŢKAIA, S.; VILC, V.; USTIAN, A.; BIVOL, L.; BILEVICI, T.; MOLODOJAN, A.; ZAMORNEA, A. – Particularităţile tuberculozei la adolescenţi. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2011, 4(32), 57-62. ISSN 1857-0011
 7. VILC, V. – Depistarea tuberculozei la copii. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2011, 4(32), 38-43. ISSN 1857-0011.
 8. USTIAN, A.; ZBANŢ, A.; BOBLIC, R.; IVANOGLO, A.; PALADI, C.; DEMIŞCAN, G.; STOIAN, V. – Particularităţile clinice şi eficacitatea tratamentului tuberculozei pulmonare la bolnavii HIV- infectaţi. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2011, 4(32), 154-158. ISSN 1857-0011.
 9. 1. VILC, V.; KULCIŢKAIA, S.; PLASCHEVICI, I. – Evoluţia tuberculozei pulmonare la copii cu patologie oncologică. Congresul III Naţional de oncologie. Culegere de articole şi teze. Chişinău 2010, p. 397-401.
 10. KULCIŢKAIA S., VILC V. – Diagnosticul diferenţial al tuberculozei şi mucoviscidozei la copii. În: Conferinţa naţională cu participare internaţională. Mucovicidoza la copii. Chişinău,  2008, p. 46 – 50.
 11. KULCIŢKAIA, S. – Complicaţiile imunizării BCG în Moldova în anii 1994-2003. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale, Chişinău, 2007, 3(12), p.106-109
 12. USTIAN, A.; ZBANȚ, A.; VILC, V.: KULCIŢKAIA S.  - Evoluţia endemiei tuberculoase în mun. Chişinău în perioada anilor 1960-2005. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale.Chişinău, 2007, 3(12), p.12-14
 13. KULCIŢKAIA, S. – Vaccinarea contra tuberculozei – probleme actuale. Congresul II al Medicilor de familie din Republica Moldova (25-26 oct. 2006). Chişinău, 2006, p. 115-120.
 14. KULCIŢKAIA, S. – Caracteristica imunităţii specifice la copii cu complicaţii postvaccinale BCG. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2006, 2(6), p.129-131.
 15. USTIAN, A.;. VILC, V.; KULCIŢKAIA, S. – Caracteristica pacienților cu tuberculoză rezistentă în municipiul Chișinau. Materialele Congresului II al medicilor de familie, 2006, Chișinau, p. 150-152.