Default Header Image

Cercetare Internațională Catedra de pneumoftiziologie

Cu suportul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerului Federal al Sănătăţii din Germania au fost organizate 3 simpozioane moldo-germane dedicate problemelor actuale în controlul tuberculozei. În iunie 2008 a fost elaborată şi prezentată la Consiliul German de Schimburi Academice (DAAD) o propunere comună pentru obţinerea unui grant de finanţare a activităţilor didactice (cursuri, seminare) în domeniul microbiologiei, imunologiei, epidemiologiei, imunoprofilaxiei tuberculozei. Aceste activităţi au fost  începute în decembrie 2008 şi prelungite în anii 2009, 2010 şi 2011 – câte o săptămână în fiecare semestru.

Activităţile didactice au fost organizate de Catedra Pneumoftiziologie și Prof. Timo Ulrichs, vicepreşedinte al Forumului Koch-Mechnikov. Catedra Pneumoftiziologie participă la pregătirea unor materiale informaţionale pentru promovarea Republicii Moldova în Germania (pregătirea unui Ghid iniţiat de Prof. Timo Ulrichs). Cu susţinerea Forumului Koch-Mechnikov,  doi reprezentanţii ai USMF „N.Testemiţanu” au participat la Şcoala de vară „Epidemiologia bolilor infecţioase”, care a avut loc pe 7 – 12 septembrie 2009 la Şcoala de Sănătate Publică din Universitatea Bielefeld, Germania.

Anual reprezentanţii catedrei participă cu rapoarte la Simpozioane consacrate Zilei Mondiale de combatere a tuberculozei, organizate de Forumul Koch-Mechnikov în Berlin. În martie 2012 doi colaboratori ai catedrei – Stela Kulcițkaia, conferențiar universitar   și  Alina Malic, asistent universitar  au beneficat de stagiere în clinicile din Germania.  În perioada 19 – 23 mai 2013, 4 reprezentanți a catedrei au participat la TBNET Academy 2013 care a fost organizată de TBNET Tuberculosis Network European Trialsgroup în Chișinău.