contacts

Catedra de pneumoftiziologie

IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie,
str. Grenoble, 147,
mun. Chişinău, MD-2048,
Republica Moldova

Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie, Clinica nr. 1, str. Grenoble, 147