Публикации

Учебники:

 1. IAVORSCHI, C.; ustian, A.; vilc, V.; kulciţkaia, S.; Zbanţ, A.; ULRICHS, T.; crudu, v. “ftiziologie”. ghid. Chişinău. 2011 (100 p.).
 2. AUrelia ustian,, valentina vilc, stela kulciţkaia, valeriu crudu, alexandru Zbanţ. “ftiziopneumologie”. ghid. Chişinău. 2008 (pag. 115) .

Методико-дидактические рекомендации:

 1. Iavorschii Constantin, Kulciţkaia Stela. „Complicaţiile imunizării cu vaccinul BCG la copii”,  (Recomandare metodică), Chişinău 2010, 28 pag.
 2. Iavorschii Constantin. „Profilaxia Tuberculozei”, (Recomandări metodice), Chişinău 2008. 15pag.

Статьи, опубликованные в зарубежных журналах:

 1. ЯВОРСКИ, К. Лимфаденопатии  у детей: современные аспекты клиники и диагностики. Туберкулёз и болезни лёгких. 2011, №4. 58 – 59.

Публикации в отечественных журналах:

 1. LESNIC, E. Factorii de risc socioeconomici ai eşecului tratamentului tuberculozei pulmonare şi rolul asistenţei medicale primare în depistarea lor. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2012, 4(32), ISSN 1857-0011
 2. БОЛОТНИКОВА, В.; ЯВОРСКИЙ, К. Туберкулез у детей первого года жизни: вопросы патогенеза, диагностики и особенносей течения. Buletin de perinatologie. 2012, 1(53), 33-36.
 3. IAVORSCHI, C. Pericolul epidemiologic al bolnavilor cu forme cronice de tuberculoză pulmonară. Sănătate publică, economie şi managment în medicină. 2011, 23-33. ISSN 1529-8687.
 4. IAVORSCHI, C.; KULCIŢKAIA, S.; VILC, V.; ALEXANDRU, S.; PISARENCO, N.; CEBOTARI, V.; LĂSAC, O. Particularităţile tuberculozei pulmonare cu procese extinse la adolescenţi.  Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale.  2011, 4(32), 52-57. ISSN 1857-0011.
 5. IAVORSCHI, C.; CALANCEA, V. Particularităţile psihonevrotice ale pacienţilor cu tuberculoză. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2011, 4(32), 218-222. ISSN 1857-0011.
 6. KULCIŢKAIA, S.; VILC, V.; USTIAN, A.; BIVOL, L.; BILEVICI, T.; MOLODOJAN, A.; ZAMORNEA, A. Particularităţile tuberculozei la adolescenţi. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2011, 4(32), 57-62. ISSN 1857-0011
 7. VILC, V. Depistarea tuberculozei la copii. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2011, 4(32), 38-43. ISSN 1857-0011.
 8. USTIAN, A.; ZBANŢ, A.; BOBLIC, R.; IVANOGLO, A.; PALADI, C.; DEMIŞCAN, G.; STOIAN, V. Particularităţile clinice şi eficacitatea tratamentului tuberculozei pulmonare la bolnavii HIV-infectaţi. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2011, 4(32), 154-158. ISSN 1857-0011.
 9. 1. VILC, V.; KULCIŢKAIA, S.; PLASCHEVICI, I. Evoluţia tuberculozei pulmonare la copii cu patologie oncologică. Congresul III Naţional de oncologie. Culegere de articole şi teze. Chişinău 2010, p. 397-401.
 10. KULCIŢKAIA S., VILC V. Diagnosticul differenţial al tuberculozei şi mucoviscidozei la copii. În: Conferinţa naţională cu participare internaţională. Mucovicidoza la copii. Chişinău,  2008, p. 46 – 50.
 11. KULCIŢKAIA, S. Complicaţiile imunizării BCG în Moldova în anii 1994-2003. Buleninul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale, Chişinău, 2007, 3(12), p.106-109
 12. USTIAN, A.; ZBANȚ, A.; VILC, V.: KULCIŢKAIA S.  Evoluţia endemiei tuberculoase în mun. Chişinău în perioada anilor 1960-2005. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale.Chişinău, 2007, 3(12), p.12-14
 13. KULCIŢKAIA, S. Vaccinarea contra tuberculozei – probleme actuale. Congresul II al Medicilor de familie din Republica Moldova (25-26 oct. 2006). Chişinău, 2006, p. 115-120.
 14. KULCIŢKAIA, S. Caracteristica imunităţii specifice la copii cu complicaţii postvaccinale BCG. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2006, 2(6), p.129-131.
 15. USTIAN, A.;. VILC, V.; KULCIŢKAIA, S. Caracteristica pacienților cu tuberculoză rezistentă în municipiul Chisinau. Materialele Congresului II al medicilor de familie, 2006, Chisinau, p. 150-152.